Home Producten Referenties FAQ Downloads Over ons Contact Nieuws en evenementen
maximising performance

Mariënacker

In 2007 is woonzorgcentrum Nij Mariënacker in Workum voorzien van een verwarmings- en koelsysteem op basis van aardwarmte. Helaas werkte de installatie, in het bijzonder de warmtepomp, niet zoals gepland.

Woonzorgcentrum Nij Mariënacker heeft een totaal vloeroppervlak van 9.500 m2, verdeeld over verschillende woonlagen. Vanaf de ingebruikname van het nieuwe, complexe klimaatsysteem waren er problemen met de warmteverspreiding, vastzittende thermostaatkranen, verstopte warmtewisselaars en blokkades in de vloerverwarming. Dit leidde zowel in de zomer als in de winter tot problemen met de temperatuur. De twee back-up-ketels waren voortdurend in gebruik. Er waren al
diverse vergeefse pogingen ondernomen om de problemen op te lossen voordat contact werd gelegd met Spirotech.

Als eerste is door het gespecialiseerde laboratorium van Spirotech een complete installatiescan gemaakt, inclusief analyses van het installatiewater en het suppletiewater. In een uitgebreide rapportage is advies gegeven over een totaaloplossing bestaande uit een ideale mix van luchtafscheiders, vuilafscheiders, toevoegingen en ondersteuning. Op veel plekken zorgden opeengehoopte vuildeeltjes en kalkaanslag voor diverse problemen. Uitgebreid spoelen van de installatie hielp om de warmteoverdracht te herstellen. Spirotech heeft niet alleen zorg gedragen voor de analyse en aanbevelingen, maar heeft ook de benodigde hardware geleverd, de
plaatsing en inbedrijfstelling van de producten verzorgd en de nodige nazorg uitgevoerd.


Behaalde resultaten

• Geïntegreerde oplossing: analyse,aanbevelingeneninstallatie
• Geoptimaliseerd systeemrendement
• Lager energieverbruik
• Eenvoudiger beheer en -onderhoud
• Enorm verbeterd comfort voor de bewoners
• Bijdrage aan een lagere CO2-uitstoot

De oplossing

SpiroTop automatische snelontluchter
SpiroVent Superior S4 vacuümontgasser
SpiroVent Staal microbellenluchtafscheiders
SpiroTrap Staal vuilafscheider
SpiroPlus spoelmiddelen en toevoegingen

Lees meer Lees minder Lees het hele verhaal

Ik ben zeer tevreden en blij dat we deze stap hebbenondernomen. In totaliteit is het rendement van het systeem verbeterd en de CO2-uitstoot verlaagd.
- Aant Kingma, Coördinator planmatig onderhoud Nij Mariënacker


{{ ::item.name }}

{{ ::item.name }}

Your browser is currently not supported

Don't worry, there is an easy fix. All you have to do is click the link below and follow the instructions.

outdatedbrowser.com