Het gaat allemaal om de kwaliteit van het systeemwater!

Als we een installatie vergelijken met het menselijk lichaam, dan zijn warmte en koudebronnen, pompen en ventielen in verwarmings- en koelinstallaties de centrale en levensnoodzakelijke lichaamsorganen zoals hart en longen, en is de systeemvloeistof het bloed.

Systeemwater – cruciaal voor ieder verwarmings- en koelsysteem

Wanneer het bloed in een lichaam in order is werken de organen goed en is ieder organisme als geheel in staat te overleven. Deze theorie geldt ook voor HVAC systemen. Bij verwarmings- en koelsystemen is dat niet anders. Zodra de kwaliteit van het systeemwater niet meer voldoet, kunnen er grote storingen, ernstige beschadigingen en verlies van efficiëntie ontstaan. Dit is niet alleen juridisch relevant met het oog op garantieaanspraken, maar ook bedrijfseconomisch door hoge bedrijfs-, reparatie- en onderhoudskosten.

Garantie op de onderdelen van je systeem hangen samen met de kwaliteit van het systeemwater

We zijn ons er allemaal van bewust dat de kwaliteit van de afzonderlijke elementen in een HVAC installatie mede bepalend zijn voor de efficiëntie van het gehele systeem. Hoge efficiëntie betekent:

  • een lager energieverbruik,
  • minder onderhoud en daardoor
  • een langere levensduur van het hele systeem.
Spirotech - Systeemwater
Wist je dat lucht zorgt voor corrosie (roestvorming) in je systeem en daarmee een vervuild systeem?

Het systeemwater is een van de belangrijkste componenten in een systeem

In veel gevallen kijken we niet naar het systeemwater als zijnde een van de belangrijkste elementen in onze systemen. De kwaliteit van het systeemwater heeft een groot effect op de levensduur, niet alleen van de afzonderlijke onderdelen maar ook van het gehele systeem. Om die reden zijn er richtlijnen en aanbevelingen opgesteld voor de kwaliteit van het systeemwater. Deze zijn vastgelegd in ISSO 13, VDI2035 en DIN EN 14868 (zie ook onze SpiroPure assortiment).

Spirotech is al vele jaren een expert op het gebied van systeemwater kwaliteit. Niet alleen produceren wij hoge kwaliteit producten, wij stellen ook onze kennis en kunde ter beschikking om jou te helpen je systeem zo ‘gezond’ mogelijk te maken en te houden.

Hoe lucht en vuil uw systeem beïnvloeden

Hoe lucht en vuil je systeem kunnen beïnvloeden

Onze oplossingen

Het is ons streven om u de beste oplossingen te bieden die u helpen energie te besparen, het comfort te verhogen en een optimale werking van het verwarmings- en koelsysteem te bewerkstelligen. Niet alleen door levering van de beste kwaliteit producten maar ook door het delen van onze kennis en u op elke mogelijke manier te helpen.