Spirotech gaat samenwerking aan met Circopomp

Jaarlijks belanden vele gebruikte en afgedankte pompen, lucht- en vuilafscheiders, vlotterontluchters en afsluiters in de afvalbak. Dit resulteert in heel veel kilo's oud HVAC-materiaal dat op Nederlandse stortplaatsen belandt of wordt verkocht in het buitenland.

Om in 2050 een 100% circulaire economie te realiseren bundelen wij, met een aantal andere fabrikanten en groothandels, onze krachten met Circopomp. We zamelen gebruikte HVAC-materialen in, bij de groothandels en installateurs aangesloten bij Circopomp, in de daarvoor geplaatste Circopomp-inzamelbak. Samen met de fabrikanten geven we deze materialen een tweede leven als refurbished product of we hergebruiken de grondstoffen voor het maken van nieuwe producten (remanufacture).

Circopomp verbindt alle schakels binnen de HVAC-keten om gezamenlijk impact te creëren, grondstoffenverbruik te verminderen en het milieu te ontzien. De (volle) pallets worden in een sociale werkplaats leeggehaald en de producten worden gesorteerd voor verder be- of verwerking. Deze benadering creëert daarmee ook nog eens werkgelegenheid voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt (SROI).

Met de inspanning van Circopomp bevorderen we de circulaire economie en werken we aan een duurzamere toekomst voor Nederland.

Wil je meer weten? Neem dan een kijkje op de website van Circopomp.