Spirotech milieubeleid voor verpakking

Verpakkingsmanagement is essentieel voor het beschermen, behouden en verbeteren van de kwaliteit van het milieu, het beschermen van de gezondheid van de mens, het verstandig, efficiënt en rationeel gebruik maken van natuurlijke hulpbronnen en het bevorderen van het principe van de circulaire economie.

Daarom zet Spirotech bv zich in voor de continue verbetering van zowel externe als interne milieunormen door middel van effectief milieuverpakkingsbeleid.

Wij zijn ons ervan bewust dat in onze bedrijfsactiviteiten, van ontwikkeling, productie en distributie, diverse verpakkingsmaterialen direct en indirect worden gebruikt, en dat onjuist gebruik en verwijdering milieuproblemen kan veroorzaken. Daarom bevordert Spirotech systematisch verpakkingsbeheer volgens het principe van de circulaire economie en streeft ernaar problematische of onnodige verpakkingsmaterialen in de organisatie te elimineren.

Om deze doelstellingen te bereiken volgt Spirotech bv de volgende richtlijnen:

  • Het gebruik van zoveel mogelijk herbruikbare, recyclebare of composteerbare verpakkingen en verminder de afhankelijkheid van materialen voor eenmalig gebruik.
  • Elimineer het gebruik van verpakkingen die een impact hebben op het milieu of onnodige verpakkingen door herontwerp, innovatie en/of verbetering van de efficiëntie van levering.
  • Het gebruik van verpakkingsmaterialen die vrij zijn van gevaarlijke chemicaliën die schadelijk zijn voor de gezondheid en die veilig zouden moeten zijn voor iedereen.
  • Verpakkingsvolume en -gewicht worden beperkt tot de minimale hoeveelheid die nodig is om het product te beschermen en er wordt rekening gehouden met een vorm die geschikt is voor transport.
  • Het stimuleren en ondersteunen van verpakkingsontwerpers en inkoop om alternatieve verpakkingsmaterialen te gebruiken van gecertificeerde hernieuwbare bronnen en materialen op biologische basis om de ecologische voetafdruk te verkleinen.
  • Voldoen aan de eisen die specifiek gelden voor recyclebare verpakkingen wanneer de verpakking niet langer wordt hergebruikt en dus afval wordt.
  • Bewustmaking en stimulering van positieve gedragsverandering over duurzame verpakking bij werknemers, leveranciers, zakelijke partners en belanghebbenden om het gebruik van verpakkingen te verminderen.
  • Samenwerking met bedrijven en het gebruik van technologieën die bijdragen aan de circulaire economie voor verpakkingsmaterialen.
Spirotech SpiroTrap MB3 packaging

Spirotech's verpakkingsbeleid

Spirotech volgt de richtlijnen zoals vastgesteld door het Europees Parlement volgens 94/62/EC en 2018/852 met betrekking tot het beheer van verpakkingen en verpakkingsafval en het identificatiesysteem voor verpakkingsmaterialen.

De recyclingcode is een identificatiecode die dient om verschillende verpakkingsmaterialen te identificeren, zodat ze op de juiste manier kunnen worden gesorteerd in de afvalverwerking voor hergebruik.